OMHULLING

Deze beelden verbeelden het grensvlak tussen binnenwereld en buitenwereld. Zo'n omhulling vormt een buffer tussen deze beide werelden, en wordt tegelijkertijd door beide beinvloed. De binnenwereld is voor de toeschouwer niet rechtstreeks te zien, maar de omhulling geeft er toch iets van prijs. In het maakproces ga ik uit van een kale vorm/skelet. Om deze vorm breng ik een omhulling aan van verschillende soorten klei, engobes etc, zodanig dat vorm en buitenkant een geheel worden. Door de keuze van een buitenkant (zacht of beweeglijk, aaibaar of afstandelijk) worden er allerlei sferen opgeroepen.