BEWEGING

Als je te maken hebt met bepaalde patronen en regels, kun je je dan vrij bewegen? Als je veel bewegingsvrijheid hebt geeft dat dan de ruimte om je te ontwikkelen? Welke richting gaat de stroom, is er ruimte of word je gedwongen een bepaalde weg te volgen. Is meer bewegingsruimte altijd beter of voel je je juist vrijer met minder bewegingsruimte?